Nejlepší kniha roku 2019

Víte, kde žije většina světové populace? Kolik procent ročních dětí je naočkováno proti nějaké nemoci? Nebo jak moc se změnil počet úmrtí způsobený přírodními katastrofami? Toto jsou jen tři ze 13 otázek, které pokládá Hans Rosling ve své knize Faktomluva, deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají.

Autor, ve spolupráci se svým synem a snachou, pomocí tvrdých dat dokazují, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení je svět v lepším stavu, než si myslíme a neustále se zlepšuje. Právě na otázkách v úvodu ukazuje, že nevědomost panuje mezi všemi národy a všemi pracovními pozicemi. V průzkumech uváděli špatné odpovědi i vzdělaní lidé, jako jsou akademici nebo učitelé. Podle Roslinga by dokonce i šimpanzi dosáhli lepších výsledků.

Proč tomu tak je? Existuje deset instinktů, díky kterým dochází ke špatnému chápání světa kolem nás. Jedná se o instinkt propasti, negativity, lineárnosti, strachu, zkreslení velikosti, zobecnění, osudovosti, jedné perspektivy, obviňování a urgentnosti. V každé kapitole se dozvíme, jak daný instinkt funguje, ale hlavně to, jak s ním můžeme bojovat.

Rosling není sám, kdo nesouhlasí s negativním pohledem na moderní svět. Steven Pinker ve své knize Enlightenment Now (slovensky vydáno jako Buď svetlo) předkládá dalších 75 grafů na kterých dokazuje, že délka života, zdraví, prosperita, bezpečnost, mír, vzdělání a pocit štěstí jsou na vzestupu nejen v Evropě, ale po celém světě. A pokud byste neměli všech pozitivních grafů a zpráv dost, tak je tady ještě autorova nadace Gapminder, kde za pomoci svého softwaru převádějí mezinárodní statistiky do pohyblivých interaktivních grafů. Neméně zajímavá je i tzv. Dollar Street, která na fotografiích zachycuje život a domovy rodin po celém světě.

Kritici samozřejmě mohou namítat, že autoři využili statistiku selektivně a předkládají nám jen pozitivní data. Ve skutečnosti však zlepšování jednotlivých ukazatelů neznamená, že je všechno v pořádku a že nemáme co dál zlepšovat. Rosling navíc odmítá konstatování, že většina vzdělaných lidí má realistický pohled na svět . To podle něj není podloženo důkazy a jeho ankety v úvodu navíc dokazují pravý opak.

Osobně se považuji za velkého optimistu, ale zároveň mám rád čísla, o které se tento optimismus může opřít. A přesně tohle jsem dostal. Kniha na číslech, grafech a statistikách ukazuje, jak obrovské rozdíly panují mezi tím, co si lidé myslí a tím, jak to ve skutečnosti je. Faktomluva je pro mě rozhodně tou nejlepší knihou minulého roku a díky ní jsem se odnaučil používat slovní spojení “země třetího světa”.